Acte normative importanteback_arrow

LEGEA INSOLVENTEI - actualizata 2014
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*) ..... Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. ....

Descarca fisierul